down

Přidejte se do seznamu foto provozoven ve vašem městě - kraji a získejte více nových zákazníků průkazových fotografií.

Na stránkách prukazovefotografie.cz umožnuji všem fotografům a foto provozovnám umístit odkaz na služby a provozovnu ke konkrétnímu městu a kraji.


Co získáte umístěním odkazu na stránkach prukazovefotografie.cz ?

  • Umístěním odkazu vaši foto provozovny oslovíte a získáte více nových zákazníků.
  • Zobrazení foto provozovny u zákazníků, kteří hledají (filtrují) službu v konkrétním městě nebo kraji.
  • Odkazem na vaše stránky z relevantního zdroje také získáte zvýšení SEO ratingu stránky a lepší pozici ve vyhledávačích.

Jaké informace se zobrazí zákazníkovi o vaši foto provozovně?

  • Umístění odkazu na vaše webové stránky
  • Telefonický kontakt na vaši foto provozovnu
  • Podrobné informace o provozovně (adresa foto provozovny, otevírací doba provozovny)
  • Rozměry průkazových, vízových nebo atypických fotografií

Jak probíha umístění do seznamu?

  • Napište na e-mail: reklama@prukazovefotografie.cz vaše fakturační údaje a informace o provozovně (jméno, adresu, web adresu, tel. číslo, otevírací dobu a velikost fotografií)
  • Měsíční poplatek je 500,- Kč bez DPH (jsem plátce DPH) za 1 záznam. Poplatek se vždy platí jednorázově na celý 1 kalendářní rok celkem za 6000,- Kč bez DPH.
  • Po uhrazení zálohové faktury se vystaví daňový doklad a dojde ke zveřejní foto provozovny v seznamu.

Rád zodpovím vaše případné dotazy na e-mailu reklama@prukazovefotografie.cz nebo na telefonu +420 605 333 224

Vyberte si nejbližšího fotografa ve vašem městě

Seznam fotogafů průkazových fotografií podle kraje

Podrobné zobrazení informace o provozovně

Informace o fotografech a provozovnách

Adresa provozovny

Zobrazení provozovny podle města a adresy fotoslužby.

Otevírací doba

Informace o otevírací době provozovny.

Rozměry fotografie

Možnosti zhotovení průkazové fotografie 35mm x 45mm, vízové, digitální nebo atipické fotografie.

Kontakt

Telefonní kontakt a odkaz na provozovnu.

Podrobné zobrazení foto provozoven v kraji