down

Sami neriskujte! U profesionálů máte jistotu správně vyfocené dokladové fotografie.

Raději sami neriskujte se samovýrobou dokladové fotografie a nechte se vyfotografovat od profesionála, který zná všechny specifikace fotografie a má odpovídající technické zázemí. Ušetříte si tak spoustu času, starostí a nepříjemností. Můžete být také v klidní, že Vás na druhém konci světa nevrátí domů pro nevyhovující parametry fotografie.

Najděte si fotografa podle kraje

Specifikace a využití průkazové, dokladové a vízové fotografie

Pro správné a široké bezproblémové využití průkazové a dokladové fotografie existují technické standarty a požadavky pro fotografie. Tyto standarty se obecně vyplatí dodržovat, jak pro neúřední tak i pro fotografii určenou na úřední využití (pas, žádost na trvalý pobyt, vízum atd..). Dobrý popis vzhledu a požadavků na fotografii pro českou republiku uvádí vyhláška č. 400/2011 Sb. § 7 - Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu.

Vyhláška č. 400/2011 Sb. § 7

Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Požadavky na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu

(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen „fotografie“) připojované k žádosti má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

Zobrazení rozměrů fotografie obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm

Zobrazení rozměrů fotografie obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm.

(2) Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě

Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.

Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění na fotografii

Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění na fotografii.

(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Chyby při focení průkazové, dokladové a vízové fotografie

Ohnisko objektivu

Ohnisková vzdálenost objektivu nesmí deformovat / zkreslovat obličejové rysy osoby.

 Ohnisko objektivu deformuje obličejové rysy. Ohnisková vzdálenost objektivu 18mm (fullframe)

Špatně
Ohnisko objektivu deformuje obličejové rysy. Ohnisková vzdálenost objektivu 18mm (fullframe).

Ohnisko objektivu deformuje obličejové rysy. Ohnisková vzdálenost objektivu 24mm (fullframe).

Špatně
Ohnisko objektivu deformuje obličejové rysy. Ohnisková vzdálenost objektivu 24mm (fullframe).

Ohnisko objektivu nedeformuje obličejové rysy. Ohnisková vzdálenost objektivu 85mm (fullframe)

Správně
Ohnisko objektivu nedeformuje obličejové rysy. Ohnisková vzdálenost objektivu 85mm (fullframe).

Stíny na fotografii

Stíny v obličeji. Nerovnoměrně nasvícený obličej

Špatně
Stíny v obličeji. Nerovnoměrně nasvícený obličej.

Rovnoměrně nasvícený obličej z obou stran.

Správně
Rovnoměrně nasvícený obličej z obou stran.

Stíny na fotografickém pozadí. Postava je blízko fotografického pozadí

Špatně
Stíny na fotografickém pozadí. Postava je blízko fotografického pozadí.

Postava je v dostatečné vzdálenosti (alespoň 40 cm) od fotografického pozadí

Správně
Postava je v dostatečné vzdálenosti (alespoň 40 cm) od fotografického pozadí.

Brýle na fotografii

Brýle jsou nepřípustné na fotografie pro úřední doklady (vizum, pas, žádost na trvalý pobyt atd.). Osoba na fotografii nesmí mít tmavé brýle (kromě nevidomých) nebo pokrývku hlavy, která zakrývá obličejové rysy (kromě zdravotních či náboženských důvodů).

Brýle zakrývají obličejové rysy. Odlesky v brýlích

Špatně
Brýle zakrývají obličejové rysy. Odlesky v brýlích.

 Fotografie bez brýlí

Správně
Fotografie bez brýlí.

Natočení obličeje

Osoba by měla mít neutrální výraz – bez úsměvu, s otevřenýma očima, pohledem přímo (tzv. en face) na snímací soustavu fotoaparátu.

Natočení obličeje. Osoba není zobrazena v čelním pohledu

Špatně
Natočení obličeje. Osoba není zobrazena v čelním pohledu.

Osoba musí být zobrazena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu

Správně
Osoba musí být zobrazena v čelním pohledu a její pohled musí směřovat do objektivu.

Vlasy v obličeji

Všechny obličejové rysy musí být vidět, nesmí být skryty.

Vlasy zasahují do obličeje

Špatně
Vlasy zasahují do obličeje a obličejové rysy jsou zakryté.

Vlasy nezasahují do obličeje a všechny obličejové rysy jsou viditelné

Správně
Vlasy nezasahují do obličeje a všechny obličejové rysy jsou viditelné.

Přesvícený obličej a odlesky

Obličejové rysy jsou nevyrazné. Na obličeji jsou odlesky - přepaly

Špatně
Obličejové rysy jsou nevyrazné. Na obličeji jsou odlesky - přepaly.

Fotografie má vyvážený kontrast

Správně
Fotografie má vyvážený kontrast.

Zaostření obličeje

Fotografie je rozostřena - nedoostřená nebo zaostřena na pozadí

Špatně
Fotografie je rozostřena - nedoostřená nebo zaostřena na pozadí.

Ostrost obličeje je v celé ploše

Správně
Ostrost obličeje je v celé ploše.

Další praktické rady pro správné průkazové, dokladové a vízové fotografie

 • Fotografie nesmí být starší 6ti měsíců.
 • Odstup fotografované osoby od pozadí by měl být nejméně 40 cm.
 • Rohy fotografie mohou být rovné nebo zaoblené, přičemž rozměry musí být 35x45mm.
 • Fotografie musí zpředu zobrazovat celý obličej, krk a ramena.
 • Osoba musí být bez brýlí (na víza do USA).
 • Osoba by měla mít neutrální výraz – bez úsměvu, s otevřenýma očima, pohledem přímo na snímací soustava fotoaparátu.
 • Osoba by měla být stejně rovnoměrně nasvícená z obou stran obličeje.
 • Vyvarujte se stínů ve tváři a na pozadí.
 • Všechny obličejové rysy musí být vidět, nesmí být skryty.
 • Klobouky nebo přikrývky hlavy jsou povoleny pouze pokud se nosí z náboženských důvodu A pokud nezakrývají žádnou z částí obličeje.
 • Orientace hlavy – subjekt se musí dívat přímo do kamery, hlava nesmí směřovat nahoru, dolů, na stranu nebo k ramenům, musí být umístěna uprostřed fotografie.
 • Snímací soustava fotoaparátu musí mít delší ohniskovou vzdálenost 60mm (fullframe).
 • Snímací soustava fotoaparátu musí směřovat kolmo vůči osobě.
 • Zaostření osoby - celá tvář musí být ostrá, ale ne přeostřená.
 • Jas/kontrast musí být rovnoměrný.
 • Expozice/osvětlení – fotografie nesmí být podexponovaná nebo přeexponovaná.
 • Nesmí být zřetelné pixely, šum a nebo body.
 • Rozlišení fotografie – jemné obličejové rysy musí být zřetelné.
 • Úprava fotografie – digitální úprava nebo jiné změny nejsou povoleny.

Využití průkazových a dokladových fotografií

Rozměry foto Využití - Česká republika
35 x 45 mm
 • pracovní identifikační karty
 • žádost na povolení k pobytu a prodloužení pobytu pro cizince
 • rychlopas
 • zbrojní průkaz
 • profesní průkaz
 • rybářký průkaz
 • Index - školní průkaz
 • vysokoškolský index
 • úřední žádosti
 • žádost na mezinárodní řidičský průkaz
 • žádost na profesní řidičský průkaz
 • žádost na ZTP/P (osoby se zdravotním postižením) průkaz
 • Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou
 • žádost na bezpečnostní prověrku
 • žádost na taxi licenci
 • žádost na pilotní licenci
 • žádost na trenérskou licenci
 • žádost na hráčskou licenci
 • žádost na insolvenci
 • průkaz na autobus a vlak In Karta České dráhy
 • PID Lítačka - průkaz MHD
Rozměry foto Využití - Slovenská republika
20 x 30 mm
 • průkaz na vlak - Slovenské dráhy

Rozměry fotografií na pasy a víza do jednotlivých zemí světa

PAS, ID, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (PASSPORT, ID, DRIVING LICENCE) - ROZMĚRY ZEMĚ (COUNTRY)
10 x 15 cm Moldávie (Moldavia), Ukrajina (Ukraine) (+ 35 x 45 mm)
30 x 40 mm Brazílie (Brazil), Írán (Iran), Rumunsko (Romania)
33 x 44 mm Nový Zéland (New Zealand)
33 x 48 mm Čína (China)
35 x 45 mm Rakousko (Austria), Belgie (Belgium), Bulharsko (Bulgaria), Kostarika (Costa Rica), Chorvatsko (Croatia), Česká republika (Czech republic), Dánsko (Denmark), Francie (France), Gruzie (Georgia), Německo (Germany), Maďarsko (Hungary), Irsko (Ireland), Itálie (Italy), Izrael (Israel), Japonsko (Japan), Kazachstán (Kazakhstan), Keňa (Kenya), Korejská republika (Republic of Korea) - Jižní Korea (South Korea), Mexiko (Mexico), Maroko (Morocco), Moldávie (Moldavia), Namibie (Namibia), Nizozemsko (Netherlands), Nigérie (Nigeria), Norsko (Norway), Palestina (Palestine), Panama (Panama), Filipíny (Philippines), Polsko (Poland), Portugalsko (Portugal), Rusko (Russia), Singapur (Singapore), Španělsko (Spain), Jihoafrická republika (South Africa), Švédsko (Sweden), Švýcarsko (Switzerland), Tanzánie (Tanzania), Ukrajina (Ukraine), Velká Británie (United Kingdom), Zimbabwe (Zimbabwe)
35 x 50 mm Malajsie (Malaysia)
36 x 47 mm Finsko (Finland)
40 x 40 mm Sýrie (Syria)
40 x 45 mm Tchaj-wan (Taiwan)
40 x 50 mm Albánie (Albania), Austrálie (Australia), Bělorusko (Belarus), Estonsko (Estonia), Hongkong (Hong Kong)
40 x 60 mm Kambodža (Cambodia), Kyrgystán (Kyrgyzstan), Litva (Lithuania), Řecko (Greece), Vietnam (Vietnam)
43 x 53 mm Trinidad a Tobago (Trinidad and Tobago)
45 x 45 mm Chile (Chile)
50 x 50 mm Indie (India)
50 x 60 mm Turecko (Turkey)
50 x 70 mm Kanada (Canada)
38 x 38 mm Argentina (Argentina)
38 x 64 mm Kolumbie (Colombia)
51 x 51 mm Ázerbajdžán (Azerbaijan), Bahamy (Bahamas), Belize (Belize), Bolívie (Bolivia), Ghana (Ghana), Indie (India), Indonésie (Indonesia), Jamajka (Jamaica), Libanon (Lebanon), Pákistán (Pakistan), Peru (Peru), Thajsko (Thailand), USA (United States of America), Venezuela (Venezuela)
VÍZUM (VISA) - ROZMĚRY ZEMĚ (COUNTRY)
25 x 30 mm Laos (Laos)
30 x 40 mm Ukrajina (Ukraine)
33 x 44 mm Nový Zéland (New Zealand)
33 x 48 mm Čína (China)
35 x 40 mm Itálie (Italy)
35 x 45 mm Austrálie (Australia), Rakousko (Austria), Belgie (Belgium), Bělorusko (Belarus), Brazílie (Brazil), Bulharsko (Bulgaria), Kanada (Canada), Kostarika (Costa Rica), Chorvatsko (Croatia), Česká republika (Czech republic), Dánsko (Denmark), Francie (France), Německo (Germany), Maďarsko (Hungary), Indonésie (Indonesia), Irsko (Ireland), Izrael (Israel), Kambodža (Cambodia), Keňa (Kenya), Korejská republika (Republic of Korea) - Jižní Korea (South Korea), Mexiko (Mexico), Maroko (Morocco), Nizozemsko (Netherlands), Nigérie (Nigeria), Norsko (Norway), Panama (Panama), Filipíny (Philippines), Pákistán (Pakistan), Polsko (Poland), Portugalsko (Portugal), Rumunsko (Romania), Rusko (Russia), Singapur (Singapore), Španělsko (Spain), Jihoafrická republika (South Africa), Švédsko (Sweden), Švýcarsko (Switzerland), Tchaj-wan (Taiwan), Tanzánie (Tanzania), Velká Británie (United Kingdom), Zimbabwe (Zimbabwe)
35 x 50 mm Malajsie (Malaysia)
36 x 47 mm Finsko (Finland)
40 x 50 mm Albánie (Albania), Estonsko (Estonia), Hongkong (Hong Kong)
40 x 60 mm Litva (Lithuania), Řecko (Greece), Vietnam (Vietnam)
43 x 53 mm SAE - Spojené arabské emiráty (United Arab Emirates)
45 x 45 mm Japonsko (Japan)
50 x 50 mm Indie (India), Palestina (Palestine), Turecko (Turkey)
38 x 38 mm Argentina (Argentina)
38 x 64 mm Kolumbie (Colombia)
51 x 51 mm Bahamy (Bahamas), Belize (Belize), Bolívie (Bolivia), Ghana (Ghana), Indie (India), Jamajka (Jamaica), Libanon (Lebanon), Peru (Peru), Thajsko (Thailand), USA (United States of America), Venezuela (Venezuela)

Vyberte si nejbližšího fotografa ve vašem městě

Seznam fotogafů průkazových fotografií podle kraje

Podrobné zobrazení informace o provozovně

Informace o fotografech a provozovnách

Adresa provozovny

Zobrazení provozovny podle města a adresy fotoslužby.

Otevírací doba

Informace o otevírací době provozovny.

Rozměry fotografie

Možnosti zhotovení průkazové fotografie 35mm x 45mm, vízové, digitální nebo atipické fotografie.

Kontakt

Telefonní kontakt a odkaz na provozovnu.

Podrobné zobrazení foto provozoven v kraji

Fotografické služby - novotnyART.cz

Produktová a portrétní fotografie - Skenování, retušování a grafická úprava fotografií - Fotoobrazy

reklamí a produktová fotografie

KVALITNÍ FOTOGRAFIE PRODÁVÁ VÁŠ PRODUKT

V oblasti reklamní fotografie nabízím kompletní fotoservis pro Váš katalog, web či e-shop nafotím profesionální ateliérové fotografie produktů, zboží a obalového designu.

Portrétní fotografie pro soukromé i komerční použití.

DUŠE V KAŽDÉ FOTOGRAFII

Portrétní fotografie pro soukromé i komerční použití.